HOTLINE

+84(0)986435152(Vietnam) +16468956945 (USA

CÔNG TY CP ADT QUỐC TẾ

Viet Nam: A30TT9 – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

Hotline: 84(0)986435152  Điện thoại: +84(0)4-32004958; Fax:+84(0)4- 33540856

Mail: info@adtportal.net, Skype: david.le.adt

USA: 13112 Millhavel pl, apt A, Germantown, md 20874

Hotline: +16468956945 (USA)